Ελέγχουμε κάθε σας κατάθεση αυτόματα. Συμπληρωματικά όμως μπορείτε εδώ να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό. (Μην καταθέτετε για παραγγελίες εάν δεν σας ενημερώσουμε πρώτα ότι είναι όλα έτοιμα.)